Produkty

Romer Labs to wiodący globalny dostawca rozwiązań diagnostycznych zapewniających bezpieczeństwo żywności i pasz. Oferujemy szeroką gamę innowacyjnych produktów i usług obejmujących mykotoksyny, patogeny w żywności, alergeny pokarmowe, gluten, GMO, pozostałości leków weterynaryjnych i melaminę. Ponadto prowadzimy cztery akredytowane laboratoria z pełnym zakresem usług na trzech kontynentach.

Szczegółowy przegląd naszych produktów znajduje się poniżej.

Romer Labs Test Kit Box

Romer Labs oferuje szerokie porfolio zestawów testowych do analizy mykotoksyn, alergenów pokarmowych, patogenów, GMO, pozostałości leków weterynaryjnych, mączki mięsno-kostnej i melaminy.

dowiedz się więcej

Romer Labs oferuje szerokie portfolio materiałów referencyjnych, wzorców i materiałów do kontroli jakości dla zapewnienia dokładnych i wiarygodnych wyników analiz.

dowiedz się wiecej

Romer Labs oferuje szeroką gamę kolumn do oczyszczania próbek mykotoksyn, począwszy od prostego jednoetapowego oczyszczania do metod immunopowinowactwa.

dowiedz się więcej

Romer Labs prowadzi 4 w pełni akredytowane laboratoria analityczne w Austrii, Wielkiej Brytanii, Singapurze i USA oferujące usługi w zakresie analizy mykotoksyn, alergenów pokarmowych, GMO, pozostałości leków weterynaryjnych, pestycydów i specjacji mięsa.

dowiedz się więcej

Romer Labs oferuje dwa wszechstronne i łatwe w użyciu młyny laboratoryjne zaprojektowane specjalnie do przygotowywania próbek do analizy mykotoksyn.

dowiedz się więcej

Romer Labs oferuje łatwy w użyciu, niezawodny i ekonomiczny system badań mikrobiologicznych i transportu oparty na dwustronnej płytce agarowej używanej do wykrywania and identyfikacji różnych mikroorganizmów.

dowiedz się więcej

Przenośny cytometr przepływowy CytoQuant® umożliwia natychmiastową weryfikację procedur czyszczenia i dezynfekcji poprzez bezpośrednią ocenę ilościową bakterii i pozostałości na powierzchniach.

dowiedz się więcej

Romer Labs oferuje szeroką gamę łatwych w użyciu, sterylnych zestawów do pobierania próbek i zestawów do pobierania prób powierzchniowych do kontroli jakości i identyfikacji zagrożeń w krytycznych punktach kontroli.

dowiedz się więcej

Firma Romer Labs opracowała program badania biegłości o nazwie “Check-Sample-Survey” (CSS) dla mykotoksyn i alergenów pokarmowych, który ma służyć wszystkim etapom łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

dowiedz się więcej